Asset Publisher Asset Publisher

Sala edukacyjna

W 2013 roku na terenie szkółki leśnej w Nowym Folwarku, w pomieszczeniu po dawnej wyłuszczarni nasion została utworzona sala edukacyjna. Głównym jej celem jest edukacja leśna dzieci i młodzieży, podniesienie ich świadomości ekologicznej, oraz przedstawienie pracy leśnika, a wraz z tym potrzeb hodowli i ochrony lasu.
Sala posiada 40 miejsc, wyposażona jest w liczne eksponaty i tablice przedstawiające między innymi pory roku, nasiona drzew i krzewów, budowę drewna czy też profile gleb leśnych. Oprócz tego znajdują się tam ekspozycje ze spreparowanymi zwierzętami, a w planach jest także stworzenie "kącika" poświęconego tematyce myśliwskiej.
Przy okazji pobytu w sali edukacyjnej warto zwiedzić także szkółkę leśną gdzie można będzie zapoznać się ze specyfiką produkcji szkółkarskiej, gatunkami tam hodowanymi oraz sposobami ich ochrony.
 


Asset Publisher Asset Publisher

Sala edukacyjna 26.02.2014 | Szymon Rybiński ...

Asset Publisher Asset Publisher

Sala edukacyjna 26.02.2014 | Szymon Rybiński ...