Asset Publisher Asset Publisher

Sala edukacyjna

W 2013 roku na terenie szkółki leśnej w Nowym Folwarku, w pomieszczeniu po dawnej wyłuszczarni nasion została utworzona sala edukacyjna. Głównym jej celem jest edukacja leśna dzieci i młodzieży, podniesienie ich świadomości ekologicznej, oraz przedstawienie pracy leśnika, a wraz z tym potrzeb hodowli i ochrony lasu.
Sala posiada 40 miejsc, wyposażona jest w liczne eksponaty i tablice przedstawiające między innymi pory roku, nasiona drzew i krzewów, budowę drewna czy też profile gleb leśnych. Oprócz tego znajdują się tam ekspozycje ze spreparowanymi zwierzętami, a w planach jest także stworzenie "kącika" poświęconego tematyce myśliwskiej.
Przy okazji pobytu w sali edukacyjnej warto zwiedzić także szkółkę leśną gdzie można będzie zapoznać się ze specyfiką produkcji szkółkarskiej, gatunkami tam hodowanymi oraz sposobami ich ochrony.
 


Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Sala edukacyjna

Sala edukacyjna

W 2013 roku na terenie szkółki leśnej w Nowym Folwarku, w pomieszczeniu po dawnej wyłuszczarni nasion została utworzona sala edukacyjna. Głównym jej celem jest edukacja leśna dzieci i młodzieży, podniesienie ich świadomości ekologicznej, oraz przedstawienie pracy leśnika, a wraz z tym potrzeb hodowli i ochrony lasu.
Sala posiada 40 miejsc, wyposażona jest w liczne eksponaty i tablice przedstawiające między innymi pory roku, nasiona drzew i krzewów, budowę drewna czy też profile gleb leśnych. Oprócz tego znajdują się tam ekspozycje ze spreparowanymi zwierzętami, a w planach jest także stworzenie "kącika" poświęconego tematyce myśliwskiej.
Przy okazji pobytu w sali edukacyjnej warto zwiedzić także szkółkę leśną gdzie można będzie zapoznać się ze specyfiką produkcji szkółkarskiej, gatunkami tam hodowanymi oraz sposobami ich ochrony.
 


Asset Publisher Asset Publisher

Sala edukacyjna 26.02.2014 | Szymon Rybiński ...