Asset Publisher Asset Publisher

Użytki ekologiczne

Na gruntach Nadleśnictwa położone są dwa użytki ekologiczne „Czarne bagno" i „Dzicze bagno". Łączna powierzchnia użytków ekologicznych na terenie Nadleśnictwa wynosi 14,77 ha.
 
„Dzicze bagno" jest to część źródliskowa, podmokła prawego dopływu Białej Okszy o charakterze zbiorowiska łąk bagiennych. Obiekt leży w Leśnictwie Pierzchno oddz. 298-g, 299-c, 300-b, 301-a. Pow. 12,30 ha.
 
 
 
 
 
Użytek „Czarne bagno" znajduje się w obniżeniu lewobrzeżnego dopływu rzeki Kocinki w Leśnictwie Kocin oddz. 142-f. Pow. 2,47 ha.
 

Asset Publisher Asset Publisher

Użytki ekologiczne 04.02.2015 | Szymon Rybiński ...

Asset Publisher Asset Publisher

Użytki ekologiczne 04.02.2015 | Szymon Rybiński ...