Asset Publisher Asset Publisher

Lasy nadzorowane

Lasy nie stanowiące własności Skarbu Państwa zajmują ok. 22 % całkowitej powierzchni lasów w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa. Rozmieszczenie lasów niepaństwowych w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa charakteryzuje się dużą nieregularnością Najwięcej lasów prywatnych jest w północnej części zasięgu terytorialnego Nadleśnictwa (obręb Parzymiechy oraz kompleks Ostrowy). Stanowią tu dość zwarte i duże kompleksy najczęściej położone są przy kompleksach lasów Nadleśnictwa. Lasy niepaństwowe, leżące w południowej części zasięgu Nadleśnictwa są przeważnie rozdrobnione i nie graniczą z gruntami Nadleśnictwa. Większość z nich tworzy małe kompleksy zajmujące powierzchnie do kilku hektarów, porozrzucane nieregularnie

Nadleśnictwo Kłobuck sprawuje nadzór nad lasami niepaństwowymi na zlecenie starostw powiatowych, w ramach 14 obwodów nadzorczych obejmujących 4 688 ha. Obwody nadzorcze odpowiadają leśnictwom, a sprawującym nadzór jest leśniczy.

Sprawy sprawowania nadzoru nad lasami niepaństwowymi regulują:

1.         „Porozumienie w sprawie powierzenia przez Starostę prowadzenia spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa" zawarte pomiędzy Starostą Powiatu Częstochowskiego a Nadleśniczym Nadleśnictwa Kłobuck w dniu 15.03.1999 roku.

2.         „Porozumienie w sprawie powierzenia przez Starostę prowadzenia spraw z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa" zawarte pomiędzy Starostą Powiatu Kłobuckiego a Nadleśniczym Nadleśnictwa Kłobuck w dniu 24.05.1999 roku.


Asset Publisher Asset Publisher

Lasy nadzorowane 16.01.2014 | Szymon Rybiński ...

Asset Publisher Asset Publisher

Lasy nadzorowane 16.01.2014 | Szymon Rybiński ...