Asset Publisher Asset Publisher

gospodarka łowiecka

Obszar Nadleśnictwa Kłobuck znajduje się w zasięgu działania 16 obwodów łowieckich dzierżawionych przez Koła Łowieckie. Gospodarka łowiecka w poszczególnych kołach łowieckich prowadzona jest na podstawie rocznych planów łowieckich zatwierdzonych przez Nadleśniczego.

Teren Nadleśnictwa został podzielony na dwa Rejony Hodowlane: C II i C III.

W skład Rejonu Hodowlanego C II wchodzą z terenu Nadleśnictwa obwody o nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 22, 23.

W skład Rejonu Hodowlanego C III wchodzą obwody o nr. 24, 25, 26, 27.

 

Zestawienie obwodów łowieckich na terenie Nadleśnictwa Kłobuck

Lp.

Obwód łowiecki nr

Koło Łowieckie

Rejon hodowlany

Całkowita pow. obwodu

[ha]

Pow. Gruntów N-ctwa

 [ha]

1

1

Cietrzew

C II

4283

1264

2

2

Sarna

C II

8470

2401

3

3

Orzeł

C II

3286

2084

4

4

Żubr

C II

3574

2611

5

5

Borsuk w Miedźnie

C II

3673

869

6

6

Tarpan

C II

4521

1469

7

7

Rogacz

C II

8460

1618

8

11

Borsuk w Częstochowie

C II

3454

642

9

12

Nad Okszą

C II

8927

3162

10

13

Prawidłowego Łowiectwa

C II

4878

603

11

22

Sokół

C II

5370

196

12

23

Orzeł

C II

4139

 176

13

24

Prawidłowego Łowiectwa

C III

2922

501

14

25

Żbik

C III

4621

1680

15

26

Ryś

C III

10931

2345

16

27

Knieja

C III

3953

470

 


Asset Publisher Asset Publisher

gospodarka łowiecka 21.02.2017 | Ewa Zielińska ...

Asset Publisher Asset Publisher

gospodarka łowiecka 21.02.2017 | Ewa Zielińska ...