Asset Publisher Asset Publisher

Lasy HCVF

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych - zidentyfikowane według kryteriów HCVF (High Conservation Value Forests) adoptowanych do warunków Polski przez Związek Stowarzyszeń ,,Grupa Robocza FSC-Polska"

 1. Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych są przyporządkowane do poszczególnych kategorii:
  HCVF 1 Lasy posiadające globalne, regionalne lub narodowe znaczenie pod względem koncentracji wartości biologicznych
  HCVF 1.1. Obszary chronione
  HCVF 1.1.a lasy w rezerwatach
  HCVF 1.1.b lasy w parkach krajobrazowych
  HCVF 1.2. Ostoje zagrożonych i ginących gatunków
  HCVF 2. Kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej
  HCVF 3. Obszary obejmujące rzadkie, ginące lub zagrożone ekosystemy
  HCVF 3.1. Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalne z punktu widzenia gospodarki leśnej
  HCVF 3.2. Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy, lecz w Polsce pospolitsze i występujące wielkoobszarowo, stanowiące ważne obszary gospodarki leśnej
  HCVF 4. Lasy pełniące funkcje w sytuacjach krytycznych
  HCVF 4.1. Lasy wodochronne
  HCVF 4.2. Lasy glebochronne
  HCVF 5. Lasy zaspokajające fundamentalne potrzeby lokalnej społeczności - kategoria nie ma zastosowania w warunkach Polski
  HCVF 6. Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności
 2. Kryteria wyznaczania Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF) w Polsce - https://www.hcvnetwork.org/resources/national-hcv-interpretations/Definicje_HCVF_w_Polsce.pdf

 

4. Rozmieszczenie lasów HCVF w RDLP Katowice - poniżej pliki do pobrania.

Mapa interaktywna Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach:

http://mapa.katowice.lasy.gov.pl/

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF) na terenie nadleśnictw RDLP w Katowicach:

http://www.katowice.lasy.gov.pl/lasy#.VMtC4eFhKq8


Asset Publisher Asset Publisher

Lasy HCVF 18.02.2020 | Jerzy Wierus ...

Asset Publisher Asset Publisher

Lasy HCVF 18.02.2020 | Jerzy Wierus ...