Asset Publisher Asset Publisher

Użytkowanie lasu

Nadleśnictwo aby realizować wyznaczone cele potrzebuje środków finansowych. Uzyskuje je jedynie poprzez sprzedaż pozyskanego drewna. Lasy państwowe są bowiem jednostką samofinansującą i nie mogą otrzymywać (poza nielicznymi wyjątkami) dotacji z budżetu. Państwa. Z tego powodu pozyskanie jest jednym z najważniejszych elementów gospodarki w nadleśnictwie. Wielkość masy drzewnej możliwej do pozyskania jest ściśle określona w planie urządzania lasu. Każde Nadleśnictwo w Polsce musi posiadać taki plan. Jest on sporządzany raz na 10 lat i zawiera wszystkie informacje niezbędne do prowadzenia gospodarki leśnej. Najważniejszą z nich jest tak zwany etat użytkowania rębnego czyli maksymalna ilość drewna jaką można pozyskać w nadleśnictwie w okresie 10 lat.


Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu

Nadleśnictwo aby realizować wyznaczone cele potrzebuje środków finansowych. Uzyskuje je jedynie poprzez sprzedaż pozyskanego drewna. Lasy państwowe są bowiem jednostką samofinansującą i nie mogą otrzymywać (poza nielicznymi wyjątkami) dotacji z budżetu. Państwa. Z tego powodu pozyskanie jest jednym z najważniejszych elementów gospodarki w nadleśnictwie. Wielkość masy drzewnej możliwej do pozyskania jest ściśle określona w planie urządzania lasu. Każde Nadleśnictwo w Polsce musi posiadać taki plan. Jest on sporządzany raz na 10 lat i zawiera wszystkie informacje niezbędne do prowadzenia gospodarki leśnej. Najważniejszą z nich jest tak zwany etat użytkowania rębnego czyli maksymalna ilość drewna jaką można pozyskać w nadleśnictwie w okresie 10 lat.


Asset Publisher Asset Publisher

Użytkowanie lasu 03.02.2015 | Szymon Rybiński ...