Asset Publisher Asset Publisher

JARZĄB BREKINIA ZAGOŚCIŁ W LASACH NADLEŚNICTWA KŁOBUCK

W ramach realizacji zadań związanych z odbudową populacji jarzębu brekinii na terenach leśnych będących pod zarządem RDLP w Katowicach w dniu 20.05.2021 r. na terenie Nadleśnictwa Kłobuck posadzono 200 sztuk tego gatunku. Sadzonki jarzębu brekinii Sorbus torminalis (L) Crantz., reprezentujące populację Kamień Śląski (rezerwat przyrody „Kamień Śląski” na terenie Nadleśnictwa Strzelce Opolskie) zostały wyhodowane na szkółce Woleństwo w Nadleśnictwie Ustroń. Ww. gatunek objęty jest ścisłą ochroną prawną, dlatego aby posadzić go w naszych lasach konieczne było uzyskanie odpowiedniego zezwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach.

Jarząb brekinia należy do grupy najrzadszych gatunków rodzimych drzew leśnych. W Polsce do niedawna traktowano występowanie brekinii w lasach w kategorii atrakcji dendrologicznej. Jednak dzięki między innymi większemu zainteresowaniu leśników, wprowadzany jest do upraw leśnych. Jest przede wszystkim cennym gatunkiem biocenotycznym i domieszkowym, wzbogacającym bioróżnorodność lasów. Jako gatunek słabo konkurujący z innymi gatunkami drzewiastymi w lesie, na wielu stanowiskach dla swego zachowania wymaga czynnej ochrony. Dlatego taka ochrona jest wdrażana i daje dobre rezultaty. Wprowadzanie wyhodowanej w szkółkach leśnych brekinii do upraw leśnych niewątpliwie wpłynie na wzrost jej liczebności oraz zmieni naturalny charakter zasięgu tego gatunku w Polsce.