Wydawca treści Wydawca treści

Obszary chronionego krajobrazu

Na gruntach Nadleśnictwa położony jest Obszar Chronionego Krajobrazu (bez nazwy własnej, Rozporządzenie nr 21/95 Wojewody Częstochowskiego z dn. 7.09.1995 – Dz.U.Woj.Częstochowskiego nr 26/95 poz.90), będący zarazem otuliną Załęczańskiego Parku Krajobrazowego.


Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Obszary chronionego krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu

Na gruntach Nadleśnictwa położony jest Obszar Chronionego Krajobrazu (bez nazwy własnej, Rozporządzenie nr 21/95 Wojewody Częstochowskiego z dn. 7.09.1995 – Dz.U.Woj.Częstochowskiego nr 26/95 poz.90), będący zarazem otuliną Załęczańskiego Parku Krajobrazowego.


Wydawca treści Wydawca treści

Obszary chronionego krajobrazu 31.01.2014 | Szymon Rybiński ...