Wydawca treści Wydawca treści

Obszary chronionego krajobrazu

Na gruntach Nadleśnictwa położony jest Obszar Chronionego Krajobrazu (bez nazwy własnej, Rozporządzenie nr 21/95 Wojewody Częstochowskiego z dn. 7.09.1995 – Dz.U.Woj.Częstochowskiego nr 26/95 poz.90), będący zarazem otuliną Załęczańskiego Parku Krajobrazowego.


Wydawca treści Wydawca treści

Obszary chronionego krajobrazu 31.01.2014 | Szymon Rybiński ...

Wydawca treści Wydawca treści

Obszary chronionego krajobrazu 31.01.2014 | Szymon Rybiński ...