Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Kłobuck
Nadleśnictwo Kłobuck
34 317 26 95, 34 317 15 64, 34 317 35 57, 602 103 468( P.POŻ), 602 103 579
310 00 58 - nie działa DO ODWOŁANIA

ul. Zakrzewska 85

42-100 Kłobuck

Nadleśniczy
Jerzy Sądel
34 317 26 95, kom. 660 671 605
Zastępca Nadleśniczego
Paweł Krej
34 317 26 95 wew. 311, 602 103 546
Główna Księgowa
Anna Strzeszyna
34 317 26 95 wew. 611, 602 103 574
Sekretarz
Iwona Sadek
34 317 26 95 wew. 671, 660 661 936

Pion Nadleśniczego

Tomasz Paciepnik
Inżynier Nadzoru
Tel.: 34 317 26 95 wew. 212, 602 102 583
Zbigniew Zieliński
Inżynier Nadzoru
Tel.: 34 317 26 95 wew. 212, 602 101 759
Robert Tylikowski
Komendant Posterunku Straży Leśnej
Tel.: 34 317 26 95 wew. 221, 602 102 956
Damian Bugała
Strażnik Leśny
Tel.: 34 317 26 95 wew. 221, 602 193 056
Elżbieta Morawska
Specjalista d/s pracowniczych
Tel.: 34 317 26 95 wew. 131, 666 385 971
Mateusz Wiśniewski
specjalista d/s Transportu i Administracji SILP
Tel.: 570-067-706

Pion Zastępcy Nadleśniczego

Jerzy Wierus
Starszy Specjalista Służby Leśnej d/s użytkowania lasu i ochrony p/poż
Tel.: 34 317 26 95 wew. 331, 602 103 426
Wojciech Niewęgłowski
Starszy Specjalista Służby Leśnej d/s marketingu i nasiennictwa
Tel.: 34 317 26 95 wew. 333, 660 671 706
Ewa Zielińska
Specjalista Służby Leśnej d/s hodowli lasu i łowiectwa
Tel.: 34 317 26 95 wew. 332, 602 101 934
Karolina Przygoda
Instruktor Techniczny
Tel.: 34 317 26 95 wew. 334, 602 102 598
Roman Sakowicz
Specjalista Służby Leśnej d/s Ochrony Lasu, Lasów Nadzorowanych i Edukacji Leśnej
Tel.: 602-192-570 wew.335

Pion Głównej Księgowej

Sylwia Kozak
Księgowa
Tel.: 34 317 26 95 wew. 612
Lilia Sendal
Starsza Księgowa
Tel.: 34 317 26 95 wew. 614
Dorota Paciepnik
Księgowa
Tel.: 34 317 26 95 wew. 615
Jolanta Grabowska
Księgowa
Tel.: 34 317 26 95 wew. 600
Karolina Cudak
Księgowa
Tel.: 34 317 26 95 wew. 613

Ochrona Danych

Arkadiusz Kępski
Inspektor Ochrony Danych

Pion Sekretarza

Maria Jolanta Chłąd
Specjalista d/s obsługi sekretariatu
Tel.: 34 317 26 95, 34 317 15 64, 34 317 24 78, 602 103 468, 602 103 579
Paulina Macherzyńska
Specjalista d/s zamówień publicznych i ochrony środowiska
Tel.: 34 317 26 95 wew 672, 577 671 233