Asset Publisher Asset Publisher

Zasoby leśne

W Nadleśnictwie Kłobuck przeważają drzewostany na siedliskach lasowych (LMśw) z dominującym gatunkiem - sosną pospolitą. Lite drzewostany sosnowe na siedliskach lasowych poddawane są procesowi przebudowy na lasy mieszane ze znacznym udziałem gatunków liściastych głównie z dębem, bukiem, lipą, jaworem i klonem zwyczajnym.

Średni wiek lasów nadleśnictwa to 57 lat, przeciętna zasobność 272,1m3/ha, spodziewany przyrost bieżący roczny 7,03m3/ha

 

Udział siedlisk leśnych:

·         Bśw 1,6%

·         BMśw 37,4%

·         BMw 1,2%

·         LMśw 46%

·         LMw 3,1%

·         LMb 0,0001%

·         Lśw 9,3 %

·         Lw 1,2 %

·         Ol 0,2 %

·         OlJ 0,0001%

·         Lł 0,0001%

Udział gatunków lasotwórczych:

·         Sosna 86,9%

·         Modrzew 2,3%

·         Świerk 0,3%

·         Jodła 1,1%

·         Buk 1,2 %

·         Dąb 4,5%

·         Topola 0,1%

·         Grab 0,2%

·         Brzoza 1,6%

·         Olsza 1,8 %

Przeciętna zasobność drzewostanów m3/ha :

·         Sosnowe 277,9

·         Dębowe 310,2

·         Modrzewiowe 157,2

·         Olchowe 201,5

 

 

Informacje na temat tempa przyrostu, składów gatunkowych i struktury wiekowej zasobów leśnych publikowane są w formie zestawień do pobrania na stronie Banku Danych o Lasach: http://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/zestawienia


Asset Publisher Asset Publisher

Zasoby leśne 04.02.2016 | Ewa Zielińska ...

Asset Publisher Asset Publisher

Zasoby leśne 04.02.2016 | Ewa Zielińska ...