Asset Publisher Asset Publisher

Użytkowanie lasu

Nadleśnictwo aby realizować wyznaczone cele potrzebuje środków finansowych. Uzyskuje je jedynie poprzez sprzedaż pozyskanego drewna. Lasy państwowe są bowiem jednostką samofinansującą i nie mogą otrzymywać (poza nielicznymi wyjątkami) dotacji z budżetu. Państwa. Z tego powodu pozyskanie jest jednym z najważniejszych elementów gospodarki w nadleśnictwie. Wielkość masy drzewnej możliwej do pozyskania jest ściśle określona w planie urządzania lasu. Każde Nadleśnictwo w Polsce musi posiadać taki plan. Jest on sporządzany raz na 10 lat i zawiera wszystkie informacje niezbędne do prowadzenia gospodarki leśnej. Najważniejszą z nich jest tak zwany etat użytkowania rębnego czyli maksymalna ilość drewna jaką można pozyskać w nadleśnictwie w okresie 10 lat.


Asset Publisher Asset Publisher

Użytkowanie lasu 03.02.2015 | Szymon Rybiński ...

Asset Publisher Asset Publisher

Użytkowanie lasu 03.02.2015 | Szymon Rybiński ...