Asset Publisher Asset Publisher

Historia nadleśnictwa

Do roku 1922 roku większość lasów położonych na omawianym terenie stanowiła własność prywatną. W latach 1922 – 1924 część z nich przeszła na własność Skarbu Państwa, wtedy też powstały Nadleśnictwa: Kłobuck, Ostrowy i Pajęczno.

W 1945 roku, po upaństwowieniu, utworzone zostało Nadleśnictwo Parzymiechy. W 1972 roku z Nadleśnictw: Kłobuck, Ostrowy i Parzymiechy utworzono Nadleśnictwo Kłobuck z obrębami: Kłobuck i Parzymiechy. W latach 1978-2004 Nadleśnictwo składało się z trzech obrębów. Obręb Pajęczno, utworzony w 1978 roku ze zlikwidowanego Nadleśnictwa Pajęczno został ostatecznie przekazany w 2004 roku do Nadleśnictwa Radomsko.

- Kalendarium Nadleśnictwa Kłobuck:

          1922 rok – Powstanie Nadleśnictwa Pajęczno, w którego skład wchodziły kompleksy leśne „Siedlec", „Gajęcice", „Piekary", „Makowiska", „Patrzyków", „Kruplin" (położone na terenie województwa częstochowskiego), oraz uroczysko „Popów", należące obecnie do obrębu Parzymiechy.

          1924 rok - utworzenie Nadleśnictw Kłobuck i Ostrowy. W skład tych Nadleśnictw weszły następujące kompleksy leśne:

          Lasy w Uroczyskach „Ostrowy" i  „Kocin"  - Do 1659 roku stanowiły dobra narodowe. W roku tym zostały dane przez Sejm na własność wieczystą o.o. Paulinom z Częstochowy. W 1799 r. lasy te w drodze nadania przez króla pruskiego Wilhelma II przeszły w posiadanie hr. Kurcjusa von Hangwitz, a następnie zostały wykupione przez rodzinę Lemańskich

   W 1865 r. kupuje je hr. Gwido Henckel von Donnersmark.

   W 1891 roku Car rosyjski Aleksander III roku nabywa całość dóbr.

   W posiadaniu rosyjskiego domu panującego znajdowały się do 1921 r., kiedy to   

   na mocy traktatu Ryskiego - decyzją Wydziału Hipotecznego w Piotrkowie

   Trybunalskim z dn. 14.09.1921 r. przeszły na własność Państwa 

   Polskiego.

          Lasy położone w uroczyskach: „Cykarzew", „Mykanów", „Czarny Las" - jako część składowa majątku gen. Pawłowa, przeszły na mocy wyroku Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dn. 24.11.1924 r. na rzecz Skarbu Państwa Polskiego.

          1945 rok utworzenie Nadleśnictwa Parzymiechy. W skład powstałego Nadleśnictwa weszło część lasów państwowych z Nadleśnictw Pajęczno i Rudniki (ur. „Popów", „Drabiki" i „Zajączki") oraz upaństwowione lasy, będące przed 1945 r. własnością hr. Karola Potockiego z Lipia oraz rodziny Steinhagenów.

          1972 rok – reorganizacja w Lasach Państwowych  - powstanie Nadleśnictwa Kłobuck z obrębami leśnymi: Kłobuck, Ostrowy i Parzymiechy.

      Obręby leśne utworzono z lasów zlikwidowanych Nadleśnictw: Kłobuck,

      Ostrowy i Parzymiechy.

          1978 rok – Zmiany w stanie posiadania:

            Utworzenie obrębu Pajęczno – Do Nadleśnictwa Kłobuck przyłączono tereny byłego Nadleśnictwa Pajęczno położone, według ówczesnego podziału administracyjnego, w granicach byłego województwa częstochowskiego

            Likwidacja obrębu Ostrowy  - część lasów przyłączono do obrębu Kłobuck

            Włączenie do obrębu Kłobuck lasów leśnictwa Zwierzyniec z byłego Nadleśnictwa Panki.

          1998 rok – zmiany w stanie posiadania, w obrębie Pajęczno: przekazanie części lasów do nadleśnictwa Gidle (kompleks „Trzebca")

          2004 rok – przekazanie całego obrębu Pajęczno do Nadleśnictwa Radomsko na mocy  Zarządzenia nr 13 DGLP.


Asset Publisher Asset Publisher

Back

Historia nadleśnictwa

Historia nadleśnictwa

Do roku 1922 roku większość lasów położonych na omawianym terenie stanowiła własność prywatną. W latach 1922 – 1924 część z nich przeszła na własność Skarbu Państwa, wtedy też powstały Nadleśnictwa: Kłobuck, Ostrowy i Pajęczno.

W 1945 roku, po upaństwowieniu, utworzone zostało Nadleśnictwo Parzymiechy. W 1972 roku z Nadleśnictw: Kłobuck, Ostrowy i Parzymiechy utworzono Nadleśnictwo Kłobuck z obrębami: Kłobuck i Parzymiechy. W latach 1978-2004 Nadleśnictwo składało się z trzech obrębów. Obręb Pajęczno, utworzony w 1978 roku ze zlikwidowanego Nadleśnictwa Pajęczno został ostatecznie przekazany w 2004 roku do Nadleśnictwa Radomsko.

- Kalendarium Nadleśnictwa Kłobuck:

          1922 rok – Powstanie Nadleśnictwa Pajęczno, w którego skład wchodziły kompleksy leśne „Siedlec", „Gajęcice", „Piekary", „Makowiska", „Patrzyków", „Kruplin" (położone na terenie województwa częstochowskiego), oraz uroczysko „Popów", należące obecnie do obrębu Parzymiechy.

          1924 rok - utworzenie Nadleśnictw Kłobuck i Ostrowy. W skład tych Nadleśnictw weszły następujące kompleksy leśne:

          Lasy w Uroczyskach „Ostrowy" i  „Kocin"  - Do 1659 roku stanowiły dobra narodowe. W roku tym zostały dane przez Sejm na własność wieczystą o.o. Paulinom z Częstochowy. W 1799 r. lasy te w drodze nadania przez króla pruskiego Wilhelma II przeszły w posiadanie hr. Kurcjusa von Hangwitz, a następnie zostały wykupione przez rodzinę Lemańskich

   W 1865 r. kupuje je hr. Gwido Henckel von Donnersmark.

   W 1891 roku Car rosyjski Aleksander III roku nabywa całość dóbr.

   W posiadaniu rosyjskiego domu panującego znajdowały się do 1921 r., kiedy to   

   na mocy traktatu Ryskiego - decyzją Wydziału Hipotecznego w Piotrkowie

   Trybunalskim z dn. 14.09.1921 r. przeszły na własność Państwa 

   Polskiego.

          Lasy położone w uroczyskach: „Cykarzew", „Mykanów", „Czarny Las" - jako część składowa majątku gen. Pawłowa, przeszły na mocy wyroku Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dn. 24.11.1924 r. na rzecz Skarbu Państwa Polskiego.

          1945 rok utworzenie Nadleśnictwa Parzymiechy. W skład powstałego Nadleśnictwa weszło część lasów państwowych z Nadleśnictw Pajęczno i Rudniki (ur. „Popów", „Drabiki" i „Zajączki") oraz upaństwowione lasy, będące przed 1945 r. własnością hr. Karola Potockiego z Lipia oraz rodziny Steinhagenów.

          1972 rok – reorganizacja w Lasach Państwowych  - powstanie Nadleśnictwa Kłobuck z obrębami leśnymi: Kłobuck, Ostrowy i Parzymiechy.

      Obręby leśne utworzono z lasów zlikwidowanych Nadleśnictw: Kłobuck,

      Ostrowy i Parzymiechy.

          1978 rok – Zmiany w stanie posiadania:

            Utworzenie obrębu Pajęczno – Do Nadleśnictwa Kłobuck przyłączono tereny byłego Nadleśnictwa Pajęczno położone, według ówczesnego podziału administracyjnego, w granicach byłego województwa częstochowskiego

            Likwidacja obrębu Ostrowy  - część lasów przyłączono do obrębu Kłobuck

            Włączenie do obrębu Kłobuck lasów leśnictwa Zwierzyniec z byłego Nadleśnictwa Panki.

          1998 rok – zmiany w stanie posiadania, w obrębie Pajęczno: przekazanie części lasów do nadleśnictwa Gidle (kompleks „Trzebca")

          2004 rok – przekazanie całego obrębu Pajęczno do Nadleśnictwa Radomsko na mocy  Zarządzenia nr 13 DGLP.


Asset Publisher Asset Publisher

Historia nadleśnictwa 24.01.2014 | Szymon Rybiński ...