Wydawca treści Wydawca treści

Urządzanie lasu

Historia gospodarki leśnej i planów urządzenia lasu  w lasach Nadleśnictwa Kłobuck:

          Do momentu powstania nadleśnictw brak jest bliższych danych dotyczących prowadzenia gospodarki oraz planów urządzeniowych w omawianych lasach. Sposoby zagospodarowania uzależnione były od charakteru własności.

          W ur. „Ostrowy" i Kocin" lasy podzielone były na oddziały kwadratowe o dł. boku 750 m. Oddział dzielił się na 4 kwartały oddzielone przecinkami szerokości 1 m. Użytkowano rębniami zupełnymi, całe kwartały o pow. około 14 ha.

          W lasach należących uprzednio do ks. Michała Aleksandrowicza stosowano 80-letnią kolej rębu, w ur „Cykarzew" i „Czarny Las" kolej rębu była wyższa.

          W okresie międzywojennym, dla Nadleśnictw Kłobuck i Ostrowy, opracowane były plany urządzeniowe na lata 1922/23 - 1932/33. Stosowano prawie wyłącznie zrębowy sposób rozgospodarowania lasu. Kwadraty oddziałów podzielono liniami tworząc prostokąty o powierzchni około 28 ha. Użytkowano pasami zrębowymi o szer. 60-80 m z 4-letnim nawrotem cięć. Niekiedy też cięcia zrębowe prowadzono na całych kwartałach obejmując zrębem 10 i więcej ha. Tylko w d-stanach z przewagą jodły użytkowanie prowadzono rębnią przerębowo- gniazdową o 100 letniej kolei rębu.

          W okresie okupacji 1939-1945 r. prowadzona była gospodarka rabunkowa. Usuwano jednorazowo nieraz całe drzewostany bez uwzględnienia nawrotu i kierunku cięć.

          Po II wojnie światowej gospodarka leśna była prowadzona w oparciu o następujące plany urządzeniowe:

          Przybliżoną tabelę klas wieku dla byłych nadleśnictw: Kłobuk, Parzymiechy, Ostrowy i Pajęczno na okres od 1946 do 1948 r.

          Prowizoryczne plany urządzeniowe dla Nadleśnictw:

            Kłobuck na okres od 1953 do 1962 r.,

            Parzymiechy i Ostrowy na okres od 1954 do 1963 r.,

            Pajęczno na okres od 1948 do 1960 r.

          Definitywne plany urządzeniowe dla Nadleśnictw:

            Kłobuck od 01.X.1962 - 30.X.1972 r.,

            Ostrowy i Parzymiechy na okres od 01.X.1964 - 30.IX.1974 r.,

            Pajęczno na okres od 01.X.1960 - 30.IX.1970 r.

          I rewizji urządzenia lasu dla Nadleśnictw:

             Kłobuck na okres od 01.10.1973 do 30.09.1983r.

            Pajęczno na okres od 01.10.1970 do30.09.1980 r.

          II rewizji urządzenia lasu Nadleśnictwa Kłobuck na okres od 01.01.1988 do 31.12.1997 r.

          III rewizji urządzenia lasu Nadleśnictwa Kłobuck na okres od 01.01.1999 do 31.12.2008 r.

          Wykonywano również Aneksy do planów urządzenia lasu w trakcie obowiązywania operatów urządzeniowych:

            Rewizje użytkowania przedrębnego w 1954 r. i rębnego w 1955 r. na terenie Nadleśnictw: Kłobuck, Ostrowy, Parzymiechy i Pajęczno

            Aktualizację planów urządzeniowych w 1978 r., po zmianach w stanie posiadania, jakie miały miejsce w tym roku.

            W 1994 roku przeprowadzono rewizję planów urządzeniowych dostosowującą plany II rewizji do „Ustawy o lasach" z 28 września 1991 r., sporządzając „Aneks do planów cięć i hodowli" na okres od 1.01.1995 r. do 31.12.1998 r

W chwili obecnej nadleśnictwo prowadzi gospodarkę w oparciu o Plan Urządzania Lasu sporządzony na okres od 01.01.2009 do 31.12.2018 r

Część opisowa Planu Urządzania Lasu do pobrania po kliknięciu w poniższy link

http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_katowice/nadl_klobuck/plan_urzadzania_lasu/czesc_opisowa


Wydawca treści Wydawca treści

Urządzanie lasu 10.12.2013 | Szymon Rybiński ...

Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Urządzanie lasu

Urządzanie lasu

Historia gospodarki leśnej i planów urządzenia lasu  w lasach Nadleśnictwa Kłobuck:

          Do momentu powstania nadleśnictw brak jest bliższych danych dotyczących prowadzenia gospodarki oraz planów urządzeniowych w omawianych lasach. Sposoby zagospodarowania uzależnione były od charakteru własności.

          W ur. „Ostrowy" i Kocin" lasy podzielone były na oddziały kwadratowe o dł. boku 750 m. Oddział dzielił się na 4 kwartały oddzielone przecinkami szerokości 1 m. Użytkowano rębniami zupełnymi, całe kwartały o pow. około 14 ha.

          W lasach należących uprzednio do ks. Michała Aleksandrowicza stosowano 80-letnią kolej rębu, w ur „Cykarzew" i „Czarny Las" kolej rębu była wyższa.

          W okresie międzywojennym, dla Nadleśnictw Kłobuck i Ostrowy, opracowane były plany urządzeniowe na lata 1922/23 - 1932/33. Stosowano prawie wyłącznie zrębowy sposób rozgospodarowania lasu. Kwadraty oddziałów podzielono liniami tworząc prostokąty o powierzchni około 28 ha. Użytkowano pasami zrębowymi o szer. 60-80 m z 4-letnim nawrotem cięć. Niekiedy też cięcia zrębowe prowadzono na całych kwartałach obejmując zrębem 10 i więcej ha. Tylko w d-stanach z przewagą jodły użytkowanie prowadzono rębnią przerębowo- gniazdową o 100 letniej kolei rębu.

          W okresie okupacji 1939-1945 r. prowadzona była gospodarka rabunkowa. Usuwano jednorazowo nieraz całe drzewostany bez uwzględnienia nawrotu i kierunku cięć.

          Po II wojnie światowej gospodarka leśna była prowadzona w oparciu o następujące plany urządzeniowe:

          Przybliżoną tabelę klas wieku dla byłych nadleśnictw: Kłobuk, Parzymiechy, Ostrowy i Pajęczno na okres od 1946 do 1948 r.

          Prowizoryczne plany urządzeniowe dla Nadleśnictw:

            Kłobuck na okres od 1953 do 1962 r.,

            Parzymiechy i Ostrowy na okres od 1954 do 1963 r.,

            Pajęczno na okres od 1948 do 1960 r.

          Definitywne plany urządzeniowe dla Nadleśnictw:

            Kłobuck od 01.X.1962 - 30.X.1972 r.,

            Ostrowy i Parzymiechy na okres od 01.X.1964 - 30.IX.1974 r.,

            Pajęczno na okres od 01.X.1960 - 30.IX.1970 r.

          I rewizji urządzenia lasu dla Nadleśnictw:

             Kłobuck na okres od 01.10.1973 do 30.09.1983r.

            Pajęczno na okres od 01.10.1970 do30.09.1980 r.

          II rewizji urządzenia lasu Nadleśnictwa Kłobuck na okres od 01.01.1988 do 31.12.1997 r.

          III rewizji urządzenia lasu Nadleśnictwa Kłobuck na okres od 01.01.1999 do 31.12.2008 r.

          Wykonywano również Aneksy do planów urządzenia lasu w trakcie obowiązywania operatów urządzeniowych:

            Rewizje użytkowania przedrębnego w 1954 r. i rębnego w 1955 r. na terenie Nadleśnictw: Kłobuck, Ostrowy, Parzymiechy i Pajęczno

            Aktualizację planów urządzeniowych w 1978 r., po zmianach w stanie posiadania, jakie miały miejsce w tym roku.

            W 1994 roku przeprowadzono rewizję planów urządzeniowych dostosowującą plany II rewizji do „Ustawy o lasach" z 28 września 1991 r., sporządzając „Aneks do planów cięć i hodowli" na okres od 1.01.1995 r. do 31.12.1998 r

W chwili obecnej nadleśnictwo prowadzi gospodarkę w oparciu o Plan Urządzania Lasu sporządzony na okres od 01.01.2009 do 31.12.2018 r

Część opisowa Planu Urządzania Lasu do pobrania po kliknięciu w poniższy link

http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_katowice/nadl_klobuck/plan_urzadzania_lasu/czesc_opisowa