Asset Publisher Asset Publisher

Położenie nadleśnictwa

Nadleśnictwo Kłobuck jest jednym z 38 nadleśnictw wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach. Powierzchnia ogólna gruntów Nadleśnictwa wynosi 16,8 tyś. ha w tym lasy 16,4 tyś ha. Nadleśnictwo znajduje się w całości w Województwie Śląskim, w powiatach: kłobuckim i częstochowskim, a terytorialny zasięg (ok. 891 km2) obejmuje w części lub w całości grunty następujących jednostek administracji państwowej:

 – miasta: Kłobuck, Krzepice, Częstochowa, Blachownia

– gminy: Mykanów, Krzepice, Lipie, Miedźno, Opatów, Panki, Popów, Wręczyca Wielka

 


Asset Publisher Asset Publisher

Położenie nadleśnictwa 24.01.2014 | Szymon Rybiński ...

Asset Publisher Asset Publisher

Położenie nadleśnictwa 24.01.2014 | Szymon Rybiński ...