Asset Publisher Asset Publisher

Informowanie o przypadkach nieumyślnego zniszczenia stanowiska lęgowego wskutek prac gospodarczych

Osobą do kontaktu w sprawie informowania o przypadkach nieumyślnego zniszczenia stanowiska lęgowego wskutek prac gospodarczych na terenie Nadleśnictwa Kłobuck jest

Robert Tylikowski tel. 602 102 956

Roman Sakowicz tel. 602 192 570


Asset Publisher Asset Publisher

Informowanie o przypadkach nieumyślnego zniszczenia stanowiska lęgowego wskutek prac gospodarczych 02.02.2021 | Jerzy Wierus ...

Asset Publisher Asset Publisher

Informowanie o przypadkach nieumyślnego zniszczenia stanowiska lęgowego wskutek prac gospodarczych 02.02.2021 | Jerzy Wierus ...