Asset Publisher Asset Publisher

Wystawa Plenerowa OJCOWIE NIEPODLEGŁOŚCI

 

Zapraszamy na wystawę plenerową Instytutu Pamięci Narodowej „Ojcowie Niepodległości”, którą od 13 kwietnia do 3 maja 2021 r. można oglądać na terenie siedziby Nadleśnictwa Kłobuck mieszczącej się przy ul. Zakrzewskiej 85

 

Wystawa jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00

 

Wystawa składa się z 7 wolnostojących ekspozytorów trzyplanszowych. Zawiera m.in. opis idei wystawy, mapę Polski z lat 1918-1923 prezentującą proces kształtowania się polskich granic, oś czasu ukazującą najważniejsze wydarzenia procesu odbudowy państwowości, a także przedruki pierwszych stron Monitora Polskiego z pierwszych dni niepodległości. Dodatkowo zaprezentowano również opis towarzyszącej wystawie ogólnopolskiej akcji #mojaniepodległa. W głównej części wystawy zaprezentowane zostało sześć postaci: Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego oraz Ignacego Daszyńskiego. Oprócz wielkoformatowych zdjęć w skali rzeczywistej prezentujących tytułowych „Ojców Niepodległości” plansze zawierają również krótkie biogramy postaci, a także interesujący wybór fotografii archiwalnych. Wśród bohaterów wystawy jest artysta, są dyplomaci, żołnierze i politycy, a także działacze społeczni. Reprezentowali różne poglądy polityczne, różnili się przynależnością społeczną i religią, urodzili się pod różnymi zaborami. Mimo to potrafili zjednoczyć się wokół jednego, nadrzędnego celu: NIEPODLEGŁOŚCI. Nie oznaczało to, że we wszystkim byli zgodni i we wszystkim wzorowo współdziałali. Pozostali wierni własnym poglądom, ale wykorzystując sprzyjające warunki zewnętrzne, poprowadzili Polaków ku WOLNOŚCI.

 

Autorami wystawy są dr Zofia Fenrych i Mateusz Lipko we współpracy z: Grzegorzem Czapskim, Maciejem Fryczem, Pawłem Miedzińskim, Magdaleną Ruczyńską, dr. Pawłem Skubiszem i prof. Włodzimierzem Suleją.

 

Wystawę IPN-u „Ojcowie Niepodległości” w latach 2020-2023  będą gościły wszystkie nadleśnictwa Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach.

Następnym miejscem prezentacji będzie Nadleśnictwo Zawadzkie, gdzie wystawę będzie można oglądać od 5 maja 2021 r.