Asset Publisher Asset Publisher

warsztaty urządzeniowe

Warsztaty urządzeniowe

 

W dniu 25 czerwca b.r. w związku z zakończeniem prac terenowych w ramach kolejnej rewizji Planu Urządzenia Lasu odbyły się w Nadleśnictwie Kłobuck warsztaty urządzeniowe.

 

Część kameralną poprowadził Zdzisław Spędel – Dyrektor BULiGL Kraków. Omówił metody inwentaryzacji zapasu i  sposób obliczenia etatu użytkowania.

 

Zajęcia praktyczne odbyły się  w leśnictwie Bartkówka. Metodę wzrokową zaprezentował Grzegorz Janas – Główny Specjalista ds. UL RDLP w Katowicach, metodę relaskopu W. Bitterlicha przedstawiła Danuta Pająk – Specjalista ds. UL RDLP w Katowicach, metodę powierzchni kołowych poprowadził Dariusz Janczyk – Specjalista ds. UL RDLP w Katowicach.

 

Leśnicy podzieleni na grupy mieli możliwość określenia miąższości według każdej metody a wyniki   skonfrontowano z inwentaryzacją na podstawie pełnego pomiaru pierśnic wykonanego wcześniej pod nadzorem Aleksandry Jasińskiej – M’Bodj – Kierownika  Drużyny Urządzeniowej BULiGL Kraków.

 

Spotkanie zakończono dyskusją, podsumowaniem  oraz posiłkiem w lesie.