Asset Publisher Asset Publisher

Rezerwaty przyrody

Rezerwaty przyrody

Na terenie Nadleśnictwa Kłobuck utworzono 6 rezerwatów.

 

Rezerwat „Dębowa Góra" – (pow. 5,43 ha) – znajduje się w Leśnictwie Pierzchno oddz. 238 f, jest rezerwatem typu fitocenotycznego, został utworzony w 1953 r. w celu zachowania fragmentu liściastego lasu mieszanego o cechach zespołu naturalnego.

 

 

Rezerwat „Modrzewiowa Góra"- (pow. 50,05 ha) – położony jest w leśnictwie Zwierzyniec w oddz. 344, 345 i 350d, został utworzony w 1957 r. w celu ochrony  lasu mieszanego z udziałem modrzewia polskiego. Wzdłuż granicy tego rezerwatu przebiega leśna ścieżka edukacyjna.

 

  

Rezerwat "Zamczysko" – (pow. 1,35 ha) – znajduje się w Leśnictwie Pierzchno w oddz. 260 a, jest rezerwatem typu kulturowego, utworzono go w 1971 r.  dla ochrony resztek umocnień wykonanych przez wojska szwedzkie z czasu ich najazdu na Polskę. Teren rezerwatu pokrywa las mieszany, w którym dominuje starodrzew dębowy w wieku 180 – 200 lat.

 

 

Rezerwat „Stawiska" – (pow. 6,35 ha) – położony jest w Leśnictwie Wapiennik w oddz. 120 dfg, utworzony został w 1959 r. w celu ochrony fragmentu starodrzewia dębowego.  Wiek rosnących tam dębów waha się od 400 do 600 lat.

 

 

Rezerwat ścisły „Bukowa Góra" – (pow. 0,69 ha) – znajduje się na terenie Leśnictwa Parzymiechy w oddz. 152 c, został utworzony w 1959 r. w celu ochrony resztek malowniczo położonego fragmentu lasu bukowego z źródliskiem dającym początek potoczkowi zasilającemu położone w pobliżu stawy.

 

    

 

Rezerwat "Szachownica" – (pow. 12,70 ha) – położony jest w Leśnictwie Wapiennik w oddz. 85 bcd oraz 92 abc, jest rezerwatem geologicznym, utworzonym w 1978 r. w celu zachowania proglacjalnej jaskini największej na Jurze, powstałej w wapieniach górno-jurajskich, stanowiącej miejsca zimowania licznych kolonii nietoperzy.

 

 


Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Rezerwaty przyrody

Rezerwaty przyrody

Rezerwaty przyrody

Na terenie Nadleśnictwa Kłobuck utworzono 6 rezerwatów.

 

Rezerwat „Dębowa Góra" – (pow. 5,43 ha) – znajduje się w Leśnictwie Pierzchno oddz. 238 f, jest rezerwatem typu fitocenotycznego, został utworzony w 1953 r. w celu zachowania fragmentu liściastego lasu mieszanego o cechach zespołu naturalnego.

 

 

Rezerwat „Modrzewiowa Góra"- (pow. 50,05 ha) – położony jest w leśnictwie Zwierzyniec w oddz. 344, 345 i 350d, został utworzony w 1957 r. w celu ochrony  lasu mieszanego z udziałem modrzewia polskiego. Wzdłuż granicy tego rezerwatu przebiega leśna ścieżka edukacyjna.

 

  

Rezerwat "Zamczysko" – (pow. 1,35 ha) – znajduje się w Leśnictwie Pierzchno w oddz. 260 a, jest rezerwatem typu kulturowego, utworzono go w 1971 r.  dla ochrony resztek umocnień wykonanych przez wojska szwedzkie z czasu ich najazdu na Polskę. Teren rezerwatu pokrywa las mieszany, w którym dominuje starodrzew dębowy w wieku 180 – 200 lat.

 

 

Rezerwat „Stawiska" – (pow. 6,35 ha) – położony jest w Leśnictwie Wapiennik w oddz. 120 dfg, utworzony został w 1959 r. w celu ochrony fragmentu starodrzewia dębowego.  Wiek rosnących tam dębów waha się od 400 do 600 lat.

 

 

Rezerwat ścisły „Bukowa Góra" – (pow. 0,69 ha) – znajduje się na terenie Leśnictwa Parzymiechy w oddz. 152 c, został utworzony w 1959 r. w celu ochrony resztek malowniczo położonego fragmentu lasu bukowego z źródliskiem dającym początek potoczkowi zasilającemu położone w pobliżu stawy.

 

    

 

Rezerwat "Szachownica" – (pow. 12,70 ha) – położony jest w Leśnictwie Wapiennik w oddz. 85 bcd oraz 92 abc, jest rezerwatem geologicznym, utworzonym w 1978 r. w celu zachowania proglacjalnej jaskini największej na Jurze, powstałej w wapieniach górno-jurajskich, stanowiącej miejsca zimowania licznych kolonii nietoperzy.

 

 


Asset Publisher Asset Publisher

Rezerwaty przyrody 03.02.2015 | Szymon Rybiński ...