Asset Publisher Asset Publisher

PROJEKTY I FUNDUSZE

 

Jednym z zadań Projektu „Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowanych, popoligonowych i powojskowych zarządzanych przez PGL LP" finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko była rozbiórka pieca prażalniczego zlokalizowanego na terenie Nadleśnictwa Kłobuck, Leśnictwo Wręczyca oddz. 312 b.

Wykonane w ramach Projektu zadanie dotyczyło obszaru, na którym znajdował się obiekt budowlany powstały jeszcze przed II wojną światową. W okresie międzywojennym obiekt ten służył jako miejsce do uzdatniania rud żelaza w procesie „prażenia" przemysłowego. Po II wojnie światowej grunt wraz ze zlokalizowanym na nim obiektem budowlanym został włączony do zasobów Lasów Państwowych i od tego czasu był nieużytkowany. Powierzchnia budowli wynosiła 76m  x 11m.

Wykonywana w ramach Projektu rekultywacja w Nadleśnictwie Kłobuck obejmowała jedno zadanie związane z rozbiórką tego obiektu budowlanego.

Po wykonaniu rozbiórki obiektu prażalni rud żelaza, kolejnym etapem prac w ramach Projektu było wykonanie Oceny Przyrodniczej obszaru. Celem pracy była ocena przyrodnicza terenów objętych Projektem pod kątem ich wartości przyrodniczej. Zakres pracy obejmował opis powierzchni na podstawie danych z bazy Systemu Informatycznego Lasów Państwowych (SILP), analizę ankiet oceny przyrodniczej dostarczonej przez Nadleśnictwo, weryfikację danych w terenie oraz ocenę przyrodniczą danego terenu za pomocą miar strukturalnego i siedliskowego zróżnicowania lasu.

Tekst i zdjęcia Iwona Sadek

 

W roku 2011 na terenie leśnictwa Rębielice został przeprowadzony zabieg zwalczania chrabąszcza majowego i kasztanowca. Przedsięwzięcie to w części zostało sfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.W dniu 31.03.2011 została podpisana umowa nr 97/2011/Wn-50/OP-LE-LZ/D pomiędzy Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych, a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Realizacja przedsięwzięcia pod tytułem: "Ograniczenie populacji chrabąszcza majowego na terenie RDLP w Katowicach w roku 2011" w naszym nadleśnictwie odbyła się w dniach 11 i 12 maja 2011 r. Zabieg polegał na wykonaniu oprysku środkiem chemicznym MOSPILAN przy wykorzystaniu śmigłowca MI-2SP-SFF na powierzchni 340 ha. Przedsięwzięcie to przyniosło zamierzony efekt gdyż wszystkie znajdowane chrabąszcze na powierzchni zabiegu były martwe.
Leśnictwo Rębielice uznane jest jako stałe pędraczysko, na którym występuje jak narazie jednolita populacja chrabąszcza majowego gdzie bardzo duże rójki odbywają się co 4 lata. Po kontroli zapędraczenia w roku 2013 stwierdzono w większości dołów próbnych 3 letnie pędraki, z tego wynika, że najbliższa rójka odbędzie się w maju 2015 roku.Pierwsze nieudane odnowienia spowodowane żerem pędraków chrabąszcza stwierdzono w 1997 r w oddziale 211 i 227.Początkowo owad występował w zachodniej części leśnictwa, obecnie swoim zasięgiem obejmuje całe leśnictwo Rębielice i zauważalne jest jego migracja w kierunku północno-wschodnim.

Tekst W. Niewęgłowski

 

PUBLICZNE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE

Nadleśnictwo Kłobuck uzyskało w latach 2006-2016 następujące dofinansowanie z publicznych środków zewnętrznych:

Środki finansowe zewnętrzne wykorzystane w 2006 roku

Źródło  finansowania

Cel

Kwota (PLN)

WFOŚiGW w Katowicach

Lotnicze patrolowanie lasu w ramach ochrony przeciwpożarowej

59 140,00

Budżet Państwa

Edukacja leśna - wykonanie ścieżek edukacyjnych

10 000,00

 

Środki finansowe zewnętrzne wykorzystane w 2007 roku

Źródło  finansowania

Cel

Kwota (PLN)

WFOŚiGW w Katowicach

Lotnicze patrolowanie lasu w ramach ochrony przeciwpożarowej

55 000,00

Budżet Państwa

Zagospodarowanie i ochrona lasów-zagrożenie trwałości

6 000,00

Budżet Państwa

Sporządzenie planów zalesień w ramach PROW

10 052,00

 

Środki finansowe zewnętrzne wykorzystane w 2008 roku

Źródło  finansowania

Cel

Kwota (PLN)

WFOŚiGW w Katowicach

Lotnicze patrolowanie lasu w ramach ochrony przeciwpożarowej

58 000,00

Budżet Państwa

Zalesienie gruntów porolnych

3 100,00

NFOŚiGW

Wyprzedz. przyg. gleby do zalesień

2009 r.

2 500,00

Budżet Państwa

Sporządzenie planów zalesień w ramach PROW

7 000,00

 

Środki finansowe zewnętrzne wykorzystane w 2009 roku

Źródło  finansowania

Cel

Kwota (PLN)

WFOŚiGW w Katowicach

Lotnicze patrolowanie lasu w ramach ochrony przeciwpożarowej

25 000,00

NFOŚiGW

Przebudowa drzewostanów uszkodzonych przez przemysł

114 089,00

 

Środki finansowe zewnętrzne wykorzystane w 2010 roku

Źródło  finansowania

Cel

Kwota (PLN)

WFOŚiGW w Katowicach

Lotnicze patrolowanie lasu w ramach ochrony przeciwpożarowej

45 000,00

NFOŚiGW

Przebudowa drzewostanów uszkodzonych przez przemysł

62 934,78

Budżet Państwa

Sporządzenie planów zalesień w ramach PROW

6 500,00

 

Środki finansowe zewnętrzne wykorzystane w 2011 roku

Źródło finansowania

Cel

Kwota (PLN)

WFOŚiGW w Katowicach

Lotnicze patrolowanie lasu w ramach ochrony przeciwpożarowej

38 000,00

NFOŚiGW

Przebudowa drzewostanów uszkodzonych przez przemysł

39 324,00

NFOŚiGW

Ograniczenie populacji chrabąszcza majowego na terenie RDLP Katowice w roku 2011

49 580,00

Budżet Państwa

Sporządzenie planów zalesień w ramach PROW

6 000,00

 

Środki finansowe zewnętrzne wykorzystane w 2012 roku

Źródło finansowania

Cel

Kwota (PLN)

WFOŚiGW w Katowicach

Lotnicze patrolowanie lasu w ramach ochrony przeciwpożarowej

13 000,00

Fundusze Europejskie

Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowanych, popoligonowych i powojskowych zarządzanych przez PGL LP

38 505,00*

Budżet Państwa

Sporządzenie planów zalesień w ramach PROW

6 000,00

*koszty w/w dotacji były poniesione w 2010 i 2011 roku, natomiast zwrot kosztów w 2012 roku.

Środki finansowe zewnętrzne wykorzystane w 2013 roku

Źródło finansowania

Cel

Kwota (PLN)

Budżet Państwa

Sporządzenie planów zalesień w ramach PROW

2 500,00

 

Środki finansowe zewnętrzne wykorzystane w 2014 roku

Źródło finansowania

Cel

Kwota (PLN)

Budżet Państwa

Sporządzenie planów zalesień w ramach PROW

500,00

 

Środki finansowe zewnętrzne wykorzystane w 2015 roku - BRAK

Środki finansowe zewnętrzne wykorzystane w 2016 roku

Źródło finansowania

Cel

Kwota (PLN)

WFOŚiGW w Katowicach

Lotnicze patrolowanie lasu w ramach ochrony przeciwpożarowej

26 000,00

Fundusze Europejskie

Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowanych, popoligonowych i powojskowych zarządzanych przez PGL LP

8 986,20*

Budżet Państwa

Sporządzenie planów zalesień w ramach PROW

1 600,00

*koszty w/w dotacji były poniesione w 2013 - 2015 roku, natomiast zwrot kosztów w 2016 roku.


 


Asset Publisher Asset Publisher

PROJEKTY I FUNDUSZE 21.03.2017 | Ewa Zielińska ...

Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

PROJEKTY I FUNDUSZE

PROJEKTY I FUNDUSZE

 

Jednym z zadań Projektu „Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowanych, popoligonowych i powojskowych zarządzanych przez PGL LP" finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko była rozbiórka pieca prażalniczego zlokalizowanego na terenie Nadleśnictwa Kłobuck, Leśnictwo Wręczyca oddz. 312 b.

Wykonane w ramach Projektu zadanie dotyczyło obszaru, na którym znajdował się obiekt budowlany powstały jeszcze przed II wojną światową. W okresie międzywojennym obiekt ten służył jako miejsce do uzdatniania rud żelaza w procesie „prażenia" przemysłowego. Po II wojnie światowej grunt wraz ze zlokalizowanym na nim obiektem budowlanym został włączony do zasobów Lasów Państwowych i od tego czasu był nieużytkowany. Powierzchnia budowli wynosiła 76m  x 11m.

Wykonywana w ramach Projektu rekultywacja w Nadleśnictwie Kłobuck obejmowała jedno zadanie związane z rozbiórką tego obiektu budowlanego.

Po wykonaniu rozbiórki obiektu prażalni rud żelaza, kolejnym etapem prac w ramach Projektu było wykonanie Oceny Przyrodniczej obszaru. Celem pracy była ocena przyrodnicza terenów objętych Projektem pod kątem ich wartości przyrodniczej. Zakres pracy obejmował opis powierzchni na podstawie danych z bazy Systemu Informatycznego Lasów Państwowych (SILP), analizę ankiet oceny przyrodniczej dostarczonej przez Nadleśnictwo, weryfikację danych w terenie oraz ocenę przyrodniczą danego terenu za pomocą miar strukturalnego i siedliskowego zróżnicowania lasu.

Tekst i zdjęcia Iwona Sadek

 

W roku 2011 na terenie leśnictwa Rębielice został przeprowadzony zabieg zwalczania chrabąszcza majowego i kasztanowca. Przedsięwzięcie to w części zostało sfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.W dniu 31.03.2011 została podpisana umowa nr 97/2011/Wn-50/OP-LE-LZ/D pomiędzy Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych, a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Realizacja przedsięwzięcia pod tytułem: "Ograniczenie populacji chrabąszcza majowego na terenie RDLP w Katowicach w roku 2011" w naszym nadleśnictwie odbyła się w dniach 11 i 12 maja 2011 r. Zabieg polegał na wykonaniu oprysku środkiem chemicznym MOSPILAN przy wykorzystaniu śmigłowca MI-2SP-SFF na powierzchni 340 ha. Przedsięwzięcie to przyniosło zamierzony efekt gdyż wszystkie znajdowane chrabąszcze na powierzchni zabiegu były martwe.
Leśnictwo Rębielice uznane jest jako stałe pędraczysko, na którym występuje jak narazie jednolita populacja chrabąszcza majowego gdzie bardzo duże rójki odbywają się co 4 lata. Po kontroli zapędraczenia w roku 2013 stwierdzono w większości dołów próbnych 3 letnie pędraki, z tego wynika, że najbliższa rójka odbędzie się w maju 2015 roku.Pierwsze nieudane odnowienia spowodowane żerem pędraków chrabąszcza stwierdzono w 1997 r w oddziale 211 i 227.Początkowo owad występował w zachodniej części leśnictwa, obecnie swoim zasięgiem obejmuje całe leśnictwo Rębielice i zauważalne jest jego migracja w kierunku północno-wschodnim.

Tekst W. Niewęgłowski

 

PUBLICZNE ŚRODKI ZEWNĘTRZNE

Nadleśnictwo Kłobuck uzyskało w latach 2006-2016 następujące dofinansowanie z publicznych środków zewnętrznych:

Środki finansowe zewnętrzne wykorzystane w 2006 roku

Źródło  finansowania

Cel

Kwota (PLN)

WFOŚiGW w Katowicach

Lotnicze patrolowanie lasu w ramach ochrony przeciwpożarowej

59 140,00

Budżet Państwa

Edukacja leśna - wykonanie ścieżek edukacyjnych

10 000,00

 

Środki finansowe zewnętrzne wykorzystane w 2007 roku

Źródło  finansowania

Cel

Kwota (PLN)

WFOŚiGW w Katowicach

Lotnicze patrolowanie lasu w ramach ochrony przeciwpożarowej

55 000,00

Budżet Państwa

Zagospodarowanie i ochrona lasów-zagrożenie trwałości

6 000,00

Budżet Państwa

Sporządzenie planów zalesień w ramach PROW

10 052,00

 

Środki finansowe zewnętrzne wykorzystane w 2008 roku

Źródło  finansowania

Cel

Kwota (PLN)

WFOŚiGW w Katowicach

Lotnicze patrolowanie lasu w ramach ochrony przeciwpożarowej

58 000,00

Budżet Państwa

Zalesienie gruntów porolnych

3 100,00

NFOŚiGW

Wyprzedz. przyg. gleby do zalesień

2009 r.

2 500,00

Budżet Państwa

Sporządzenie planów zalesień w ramach PROW

7 000,00

 

Środki finansowe zewnętrzne wykorzystane w 2009 roku

Źródło  finansowania

Cel

Kwota (PLN)

WFOŚiGW w Katowicach

Lotnicze patrolowanie lasu w ramach ochrony przeciwpożarowej

25 000,00

NFOŚiGW

Przebudowa drzewostanów uszkodzonych przez przemysł

114 089,00

 

Środki finansowe zewnętrzne wykorzystane w 2010 roku

Źródło  finansowania

Cel

Kwota (PLN)

WFOŚiGW w Katowicach

Lotnicze patrolowanie lasu w ramach ochrony przeciwpożarowej

45 000,00

NFOŚiGW

Przebudowa drzewostanów uszkodzonych przez przemysł

62 934,78

Budżet Państwa

Sporządzenie planów zalesień w ramach PROW

6 500,00

 

Środki finansowe zewnętrzne wykorzystane w 2011 roku

Źródło finansowania

Cel

Kwota (PLN)

WFOŚiGW w Katowicach

Lotnicze patrolowanie lasu w ramach ochrony przeciwpożarowej

38 000,00

NFOŚiGW

Przebudowa drzewostanów uszkodzonych przez przemysł

39 324,00

NFOŚiGW

Ograniczenie populacji chrabąszcza majowego na terenie RDLP Katowice w roku 2011

49 580,00

Budżet Państwa

Sporządzenie planów zalesień w ramach PROW

6 000,00

 

Środki finansowe zewnętrzne wykorzystane w 2012 roku

Źródło finansowania

Cel

Kwota (PLN)

WFOŚiGW w Katowicach

Lotnicze patrolowanie lasu w ramach ochrony przeciwpożarowej

13 000,00

Fundusze Europejskie

Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowanych, popoligonowych i powojskowych zarządzanych przez PGL LP

38 505,00*

Budżet Państwa

Sporządzenie planów zalesień w ramach PROW

6 000,00

*koszty w/w dotacji były poniesione w 2010 i 2011 roku, natomiast zwrot kosztów w 2012 roku.

Środki finansowe zewnętrzne wykorzystane w 2013 roku

Źródło finansowania

Cel

Kwota (PLN)

Budżet Państwa

Sporządzenie planów zalesień w ramach PROW

2 500,00

 

Środki finansowe zewnętrzne wykorzystane w 2014 roku

Źródło finansowania

Cel

Kwota (PLN)

Budżet Państwa

Sporządzenie planów zalesień w ramach PROW

500,00

 

Środki finansowe zewnętrzne wykorzystane w 2015 roku - BRAK

Środki finansowe zewnętrzne wykorzystane w 2016 roku

Źródło finansowania

Cel

Kwota (PLN)

WFOŚiGW w Katowicach

Lotnicze patrolowanie lasu w ramach ochrony przeciwpożarowej

26 000,00

Fundusze Europejskie

Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowanych, popoligonowych i powojskowych zarządzanych przez PGL LP

8 986,20*

Budżet Państwa

Sporządzenie planów zalesień w ramach PROW

1 600,00

*koszty w/w dotacji były poniesione w 2013 - 2015 roku, natomiast zwrot kosztów w 2016 roku.