Aktualności Aktualności

Ogłoszenie o możliwości zakupu lasów i gruntów

PGL LP Nadleśnictwo Kłobuck informuje o możlwości zakupu lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia.

dokumenty do pobrania poniżej.