Aktualności Aktualności

OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZAKUPU LASÓW

 

OGŁOSZENIE O MOŻLIWOŚCI ZAKUPU LASÓW I GRUNTÓW PRZEZNACZONYCH DO ZALESIENIA

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. 2021, poz.1275 ze zm.) istnieje możliwość nabycia przez nadleśnictwo lasów lub gruntów przeznaczonych do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w szczególności, jeżeli:

- stan prawny gruntu jest uregulowany (założona księga wieczysta, brak jakichkolwiek obciążeń hipotecznych);

- granice działki są znane i widoczne w terenie;

- .właściciel działki nie jest w sporze granicznym z sąsiadami;

- grunt przylega do lasów będących w zarządzie Lasów Państwowych (najlepiej z dwóch stron lub dłuższym bokiem);

- w przypadku gruntów rolnych, grunt musi być przeznaczony do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy. Przy braku planu musi zostać wydana decyzja WZ o zagospodarowaniu terenu pod zalesienie.

 

Nadleśnictwo rozważy zasadność zakupu i przydatność na cele gospodarki leśnej wszystkich zgłoszonych nieruchomości.

 

Osoby zainteresowane sprzedażą lasu zapraszamy do kontaktu:

 

Nadleśnictwo Kłobuck

ul. Zakrzewska 85

42-100 Kłobuck

                                                                          

tel. 34-317-26-95

e-mail: klobuck@katowice.lasy.gov.pl