Aktualności Aktualności

Afrykański pomór świń - ASF

Afrykański pomór świń jest nieuleczalną chorobą wirusową, która występuje wyłącznie u świń i dzików. U dzików europejskich infekcja prowadzi do takich objawów jak: gorączka, osowienie, utrata apetytu, zaburzenia w poruszaniu się i problemy w oddychaniu. Wystąpić mogą również krwawienia (z nosa, krwawa biegunka, krwawienia skóry). Chore zwierzęta wykazują ograniczony odruch ucieczki lub inne objawy, jak niechęć do poruszania się i utrata orientacji. Choroba dotyczy wszystkich grup wiekowych i obu płci dzików i w większości przypadków prowadzi do padnięć zwierząt. Choroba może być przenoszona bezpośrednio ze zwierzęcia na zwierzę lub pośrednio przez zanieczyszczone przedmioty. W niekorzystnych okolicznościach, do wprowadzenia wirusa na teren naszego kraju lub jego rozprzestrzeniania się, mogą wystarczyć porzucone resztki żywności pochodzące od chorego zwierzęcia. Szczególnie niebezpieczna w aspekcie przenoszenia zarazy jest krew dzików. Najmniejsza ilość krwi wystarczy do zakażenia wrażliwych dzików lub świń. Niestety nie ma szczepionki przeciw afrykańskiemu pomorowi świń, dlatego w zwalczaniu ASF wśród dzików najważniejsze jest zachowanie środków ostrożności i regulacja ich populacji.

Prosimy o zgłaszanie odpowiednim służbom weterynaryjnym przypadków znalezienia padniętych dzików. Dodatkowo myśliwych i leśników prosimy o zwrócenie uwagi na zwiększone padnięcia w lesie dzików i poinformowanie o tym fakcie powiatowego lekarza weterynarii (PLW) - bezpośrednio, lub za pośrednictwem organów administracji lokalnej.

 

 

Materiały do pobrania